Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Quý Cáp
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:27/12/2021 đến ngày:2/1/2022 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 27/12
Ba 28/12
Tư 29/12
Năm 30/12
Sáu 31/12
Bảy 1/1
CN 2/1