Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Quý Cáp
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:6/12/2021 đến ngày:12/12/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 6/12
Ba 7/12
Tư 8/12
Năm 9/12
Sáu 10/12
Bảy 11/12
CN 12/12