Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Quý Cáp
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:21/5/2018 đến ngày:27/5/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 21/5
Ba 22/5
Tư 23/5
Năm 24/5
Sáu 25/5
Bảy 26/5
CN 27/5