Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Quý Cáp
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:10/5/2021 đến ngày:16/5/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 10/5
Ba 11/5
Tư 12/5
Năm 13/5
Sáu 14/5
Bảy 15/5
CN 16/5