Lịch công tác tuần Trường THPT Trần Quý Cáp
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:13/8/2018 đến ngày:19/8/2018 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 13/8
Ba 14/8
Tư 15/8
Năm 16/8
Sáu 17/8
Bảy 18/8
CN 19/8