TRƯỜNG THPT TRẦN QUÝ CÁP


LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
Từ ngày:29/11/2021 đến ngày:5/12/2021
  
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban:

Lớp trực ban:

Hai 29/11
Ba 30/11
Tư 1/12
Năm 2/12
Sáu 3/12
Bảy 4/12
CN 5/12