Lịch Thi lên lớp K10-11- năm học 2019-2020

                                                   THÔNG BÁO

1. Những học sinh vắng học ôn thi lên lớp khẩn trương gặp thầy cô bộ môn để học bù và hoàn thành số tiết theo qui định.

2. Lịch thi lên lớp dưới đây. Lưu ý học sinh đến trước giờ thi 15 phúc để làm thủ tục. Đồng thời theo dõi bảng kết quả niêm

yết tại trường, nếu thấy cần khiếu nại điểm bài thi thì Học sinh làm đơn phúc khảo (viết tay) theo mẫu:2019-mau-don-phuc-khao-bai-thi.doc 

THỨ- NGÀY

MÔN THI

THỜI GIAN

PHÒNG THI

 

Thứ 3 (6/8/2019)

Toán 10 - Toán 11

7g00-8g00

K10: Hội trường

K11: Phòng 8

Anh 10 – GDCD 11

8g30-9g15

Chung1: P8

 

 

Thứ 4 (7/8/2019)

Văn 10 - Văn 11

7g00-8g30

K10: Hội trường

K11: Phòng 8

Hóa 10 - Lý 11

8g40-9g25

Chung1: P8

 

 

Thứ 5 (8/8/2019)

Lý 10 - Sử 10 - Sử 11

7g00-7g45

Chung1: P8

 

Địa 10 – Địa 11

8g00-8g45

Chung1: P8

 

Thứ 5-6

(ngày 8-9/8/2019)

 

 

Chấm thi bắt đầu lúc 9 giờ ngày 8/8.

 

Chấm thi

17 giờ: công bố kết quả

 

Hội trường

 

Thứ 7 (10/8/2019)

 

 

Công bố kết quả và nhận đơn phúc khảo (nếu có) trước 10 giờ.

 

 

15 giờ: Chấm thi phúc khảo (nếu có)

 

Văn   90 phút; Toán 60 phút.

Các môn còn lại: 45 phút

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: