Thông báo học lại sau lũ (thứ 3-11/12)

THÔNG BÁO

V/v dạy-học trở lại sau khi nghỉ do ngập lụt

Ngày mai, thứ 3- 11/12/2018, Toàn trường học tập và công tác trở lại sau nghỉ lũ. Nhà trường sẽ bố trí lịch học bù  TKB T2 vào chủ nhật thích hợp.

                                                                        BAN GIÁM HIỆU


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: