image banner
LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2023-2024
Nhằm giúp cho các em có thêm những kiến thức lịch sử địa phương, góp phần giáo dục thêm lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và tại đây kết nạp đoàn viên mới cho thanh niên ưu tú.
anh tin bai
🇻🇳LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2023-2024🇻🇳

 

🍀 Đoàn trường THPT Trần Quý Cáp tiến hành cho học sinh đến thăm địa chỉ đỏ Nhà lao Hội An tại 240/12 Lý Thường Kiệt, phường Minh An, Hội An, Quảng Nam. Nhằm giúp cho các em có thêm những kiến thức lịch sử địa phương, góp phần giáo dục thêm lòng yêu quê hương đất nước, lòng tự hào dân tộc và tại đây kết nạp đoàn viên mới cho thanh niên ưu tú.
anh tin bai

 

🍀Năm nay, Đoàn trường kết nạp mới 153 Đoàn viên từ các chi đoàn ở cả ba khối 10,11,12.
💙💙💙Chúng ta tin tưởng rằng Đoàn viên thanh niên được kết nạp trong dịp này sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ của người Đoàn viên, nỗ lực học tập, rèn luyện phấn đấu để nâng cao hiểu biết, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong tổ chức Đoàn, đáp ứng những yêu cầu của thanh niên trong thời đại mới. Tích cực tham gia các hoạt động để phát triển bản thân và phong trào chung của toàn trường.
anh tin bai

https://www.facebook.com/doantruongthpttqc